Přihlásit se

Městská doprava

X

 

  • Přeprava po městě, v příměstských oblastech a mezi městy
  • Rychlost do 150 km/h, Kapacita do 100 osob, Vzdálenost do 200 km

  • Bezpečná, spolehlivá, bez kolon a rychlejší přeprava osob

  • Při přepočtu na spotřebu paliva to odpovídá spotřebě 0,7 l / 100 km

Vysokorychlostníí doprava

X

Budeme s ní spojovat nejen města a regiony, ale i země a světadíly s plným komfortem, vyšší bezpečností a za každého počasí.
Kapacita do 500 osob
Vzdálenost do 10 000 km

Osobní, sportovní a vyhlídková

X
  • do 60 km v hodině vlastní silou pomocí pedálů

  • do 120 Km již se zapnutým motorem, poháněným z akumulátorové baterie

Příležitost XXI. století!

X

Historie projektu sahá až k roku 1977. Od té doby se SKY WAY technologie prodírala světem překážek a pokročila od 1., dnes již ke 4. generaci. Na současném projektu resp. na pracích testovacího polygonu tzv. EkoTechnoParku v Bělorusku ve městě Marina Gorka začali práce v srpnu 2015.

Předtím 4.9. 2014 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi holdingem společností SKY WAY a společností pod obchodní značkou SKY WAY INVEST GROUP (SWIG), která se od r. 2011 věnuje programu Akademie Soukromého Investora, jejímž zakladelem je Andrej Fedorovich Chovratov.

SWIG se stal velkým investorem SW technologie a pomocí naučně vzdělávacího projektu propaguje technologii SKY WAY a dává tak možnost svým účastníkům kurzů získat pomocí investice do vzdělání podíly SW technologie jako dárek od SWIG.

V září 2018 se začne stavět v SAE, kde se již dokáže městská doprava zrychlit až na 150 km/h (ze současně prokázaných 106 km/h z polygonu v Marina Gorce v Bělorusku) a na trati dlouhé 25 km budeme ukazovat světu rychlost 500 km/h.

Vlastní web do 24 hodin

X

Naše společnost zakoupila od firmy BusinessMC multilicenci na systém PublicMC a můžeme nyní nabídnout každému našemu partnerovi web na své doméně. 

Navíc ale tuto poukázku můžete použít i pro své podnikání, tj máte-li starší web, již za 5 tis můžete získat web pro sebe v hodnotě 20 tis Kč s podporou SEO vašeho webu.

Více na 

www.skywaypartner.cz/clanky/chcete-vlastni-web-zdarma-spedialni-edice-publicmc

O SKY WAY TECHNOLOGII

Kdo jí vymyslel a kdy?  Anatolij Eduardovič Junitskij

•Autor a generální projektant strunové technologie Junického = dnes technologie SKY WAY (vývoj 38 let)

•Vzděláním železniční inženýr, projektant výškových budov a infrastrukturních staveb, patentové právo a vynálezy

•Vedoucí 2 projektů OSN

•člen federace kosmonautiky SSSR

•autor více jak 140 vynálezů

•autor 18 monografií a více jak 200 vědeckých prací

•Generální projektant společnosti Euroasian Rail Skyway Systems Ltd., Londýn, Velká Británie

CO JE TO SKY WAY?
Sky Way — nadzemní přepravní systém, v němž je pohyb zajištěn na závěsných a návěsných kolejí vedených mezi opěrami 4 - 10 - 100 m nad zemí. Rychlost jednoho junibusu bude dosahovat rychlosti až 500 km/h a jeho pohyb bude řízen automaticky.

PROČ SVĚT POTŘEBUJE SKY WAY ?

 Ekologičnost
 Vysoká rychlost přesunu, do 500 km/h
 Vysoká bezpečnost
 Možnost dostat se do těžko dostupných míst
 Desetkrát méně výdajů při budování těchto tratí a stanic
 Nižší provozní náklady
 Nízká cena jízdy

 

O SKY WAY TECHNOLOGII

O nás

SKY WAY INVEST GROUP je obchodní značka společnosti RSW Investment Group Ltd., která provozuje vzdělávací projekt pod názvem Akadenie Soukromého Investora a při tvorbě této značky se stanovil jasný cíl:

Podpořit vysoce technologický projekt společnosti Euroasian Rail Skyway Systems Ltd, aby se každý člověk mohl vzdělávat v oblasti investování, navýšit si tak své příjmy a používat rychlejší,bezpečnější,levnější a ekologičtější dopravu na 2. úrovni. 

Od září 2011 se již přes 100 000 lidí naučilo pomocí našich kurzů jak správně finance chránit a rozmnožovat.

Se společností ERSSHL byla podepsána smlouva o spolupráci v září 2014 na dobu 20 let.

V únoru 2017 se s holdingem společností SKY WAY propojila společnost ITT-INNOVATIVE TRANSPORT TECHNOLOGIES s.r.o.,
která si dala za cíl přivést SKY WAY technologii do ČR i SR.